HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN NĂM HỌC 2020-2021

Hướng đến kỉ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Ban giám hiệu và Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ đã tổ chức chuyến hành quân Về Nguồn vào ngày 11 tháng 4 năm 2021.

Với mục đích tuyên truyền giáo dục cho học sinh về giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tại Thành cổ Quảng Trị , di tích sông Bến Hải và Kinh thành Huế, từ đó định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, truyền thống của đất nước.