LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 14 tháng 12năm 2021, đại diện công đoàn nhà trường và các em đại diện học sinh là con công chức, viên chức, người lao động trường THPT Phạm Phú Thứ đã dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2021-2022; lễ Tuyên dương học sinh  là con công chức, viên chức, người lao động  giáo dục thành phố có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022 .  Nhà trường đã  được vinh danh nhận thưởng từ Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Giáo dục Đà Nẵng:
1. Nhận Bằng khen của LĐLĐTP: Nguyễn Thị Hà
2. Nhận Giấy khen CĐGDTP về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt giải học sinh Giỏi TP năm 2020-2021
- Công đoàn Trường THPT Phạm Phú Thứ
- Tổ Tin, TDQPAN
- Thầy Lê Văn Bằng
- Cô Nguyễn Thị Hường
- Cháu Nguyễn Thị Phương Hiền
- Cháu Nguyễn Hoàng Bảo Ngân
3. Nhận khen thưởng từ CĐGDTP vì nỗ lực cao trong học tập
- Cháu Nguyễn Thanh Trúc
- Cháu Hồ Kỳ Nam Hưng
- Cháu Nguyễn Tiến Hoàng
- Cháu Trần Minh Quang
- Cháu Đinh Tiến Đạt
z3035240050574_16088d58bcb34b3b9a58ed3fe75ec586 z3035240061151_af6315c79c41ba53fea9e66c886d08f1