Thi học sinh Giỏi - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Thi học sinh Giỏi

KẾT QUẢ KỲ THI HSG 2020-2021

KẾT QUẢ KỲ THI HSG 2020-2021

kết quả thi học sinh giỏi NH 2019-2020

kết quả thi học sinh giỏi NH 2019-2020

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2018-2019

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2018-2019

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2016-2017

Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2016-2017

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 – NĂM HỌC 2016 – 2017     Khóa ngày 16/02/2017     BẢNG KẾT QUẢ Đơn vị: THPT Phạm Phú Thứ     TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Môn thi Điểm Xếp giải 1 Trần Thị Minh Đoan 12/1 02/12/1999 Địa lí 7.25 Nhì

Kết quả thi học sinh giỏi thành phố năm học 2015-2016

Kết quả thi học sinh giỏi thành phố năm học 2015-2016

TT Họ và tên Lớp Điểm Giải 1 Phạm Thị Mỹ Hạnh 12/3 10/08/1998 Địa lí 7.25 Nhất 2 Phan Thị Hoàng Long 12/3 14/03/1998 Địa lí 6.13 Ba 3 Trương Ngọc Khánh Trường 12/5 31/10/1998 Địa lí 7.13 Nhì 4 Lê Thị Ánh Ly 12/4 22/03/1998 Hóa học 5.80 K.Khích 5 Phạm Đình Thắng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014 – 2015

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014 – 2015

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN MTCT NĂM 2014-2015

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN MTCT NĂM 2014-2015

DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN MTCT NĂM HỌC 2014-2015   TT Họ và tên Lớp Môn Giải TP 1 Phan Thị Ngọc Trinh 12/2 Toán Ba 2 Trần Thị Giao Linh 12/9 Toán Khuyến khích 3 Nguyễn Thị Long Uyên 12/7 Hóa Khuyến khích  

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TP NH 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TP NH 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013-2014   TT Họ và tên Lớp Môn Giải TP 1 Võ thị Thanh Tuyền 12/3 Sử Ba 2 Võ Thị Hồng Thắm 12/11 Địa Ba 3 Trần Thị Thu Diễm 12/1 Sinh Khuyến khích 4 Văn Thị Nhi 12/5 Sử Nhì 5 Lê Thị Quỳnh Ly 12/11