Đề thi TN THPT - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Đề thi TN THPT

ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA NĂM 2015

ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA NĂM 2015

THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG RA ĐỀ ĐỔI MỚI  Năm 2014, bài thi tốt nghiệp môn Ngữ văn có phần đổi mới, nhất là phần đọc hiểu. Để giúp các em học sinh lớp 12 có tư liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, tổ Ngữ