Thời khóa biểu - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Thời khóa biểu

TKB áp dụng từ 19.3.2018

TKB áp dụng từ 19.3.2018

TKB Học kỳ 2

TKB Học kỳ 2

TKB 23.11.2015

TKB 23.11.2015

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

TKB áp dụng từ 26/4/15

TKB áp dụng từ 26/4/15

TKB áp dụng từ ngày 13/4/2015

TKB áp dụng từ ngày 13/4/2015

TKB áp dụng từ 30/3/2015

TKB áp dụng từ 30/3/2015

THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG

THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/02/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/02/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/02/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/02/2015

Trang 1 / 212