Tin tức & Thông báo - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Tin tức & Thông báo

KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021

KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

Tuyên truyền, quán triệt Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Tuyên truyền, quán triệt Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2021/NĐ-CP NGÀY 31/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2021/NĐ-CP NGÀY 31/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

NGHỊ ĐỊNH 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH 112/2020/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ NĂM HỌC 2021-2022

Trang 1 / 3312345...102030...Cuối »