Trường THPT Phạm Phú Thứ | Trường THPT Phạm Phú ThứTài nguyên

HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO” NĂM 2018, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)

HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO” NĂM 2018, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018, chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ đã tổ chức Hội trại ” Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo” năm 2018 với sự tham gia của

Hình ảnh hoạt động của nhà trường

HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO” NĂM 2018, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)

HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO” NĂM 2018, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2018)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018, chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ đã tổ chức Hội trại ” Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo” năm 2018 với sự tham gia của