Trường THPT Phạm Phú Thứ | Trường THPT Phạm Phú ThứTài nguyên

Tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải.

Tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN học sinh về giá trị lịch sử, văn hoá đang được lưu giữ, trưng bày, bảo tồn tại Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải; chủ quyền biển đảo Việt Nam đang được lưu giữ, trưng bày tại Nhà trưng

Hình ảnh hoạt động của nhà trường

Tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải.

Tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho ĐVTN học sinh về giá trị lịch sử, văn hoá đang được lưu giữ, trưng bày, bảo tồn tại Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Điện Hải; chủ quyền biển đảo Việt Nam đang được lưu giữ, trưng bày tại Nhà trưng