banner logo

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Image
Image

CHUYÊN MỤC HỌC SINH

Chúc mừng học sinh thân yêu của chúng ta đã tiếp tục phát huy truyền thống Nhất Toàn Đoàn Giải Việt dã - Chạy vũ trang ...
Chúc mừng 3/3 dự án của Đội tuyển trường THPT Phạm Phú Thứ đều đạt giải tại Hội thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung ...

Liên kết website

TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trường THPT Phạm Phú Thứ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM PHÚ THỨ

Điện thoại: 02363.793.223

Email: thptphamphuthu@gmail.com

Địa chỉ: Hòa Sơn - Huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.